Styrelsen 2022/23

Styrelsen 2022/23Ordförande:  Bertil Rung


Kassör:  Tony Aronsson


Sekreterare:  Lennart Lundh


Styrelseledarmot: Bo Lind 


Styrelseledarmot:  Claes Claesson


Styrelseledarmot:  Anders Johansson


Suppleanter: Jonas Hallqvist, Ingvar Johansson


Övriga förtroendeposter:


Hamnkapten:  Roland Olausson


Vise Hamnkapten: Bo Carlsson


Miljöansvarig:  Klas  Jacobson


Valberedning: Ronni Hanzén, Stefan Andersson

 

Revisorer: Göran Wennberg , Ingvar Johansson

 


Arbetsgrupper:


Mast-och båt-kran: Thomas Loman


Traktor: Per Ola Siitari


Strömbildare: Johan Gester


Arbetsledare: Per Linde / Tomas Carlsson


Miljö: Klas Jacobsson


Fastigheter: Lars-Åke Källefjärd och Mattias Källefjärd


Klubbvärd: Vakant


Mastskjul: Stefan Andersson


 
Länk till styrelsens mailbox
Styrelsemöten:

 

Styrelsen träffas regelbundet varannan månad och därutöver vid behov. Ordinarie styrelsemöten hålls sista Tisdag var annan månad utom sommar månaderna juni och juli. Mötena börjar klockan 18.30 i klubbhuset. Styrelsemötena är öppna för alla medlemmar.


Nästa styrelsemöte är planerat till  23 Augusti 2022 kallande är ordförande Bertil Rung.