Styrelsen 2021/22

Styrelsen 2021/22


Ordförande:  Bertil Rung


Kassör:  Dan Nilsson


Sekreterare:  Lennart Lundh


Styrelseledarmot:  Jerry Höglund


Styrelseledarmot: Bo Lind 


Styrelseledarmot:  Claes Claesson


Styrelseledarmot:  Anders Johansson


Suppleanter: Jonas Hallqvist, Ingvar Johansson


Övriga förtroendeposter:


Hamnkapten:  Roland Olausson


Vise Hamnkapten: Bo Carlsson


Miljöansvarig:  Klas  Jacobson


Valberedning: Ronni Hanzén, Stefan Andersson

 

Revisorer: Göran Wennberg , Gustav Ullman

 

Revisorsuppleant: Ingvar Johansson


Arbetsgrupper:


Mast-och båt-kran: Thomas Loman


Traktor: Per Ola Siitari


Strömbildare: Johan Gester


Arbetsledare: Per Linde / Tomas Carlsson


Miljö: Klas Jacobsson


Fastigheter: Lars-Åke Källefjärd och Mattias Källefjärd


Klubbvärd: Vakant


Mastskjul: Stefan Andersson


 
Länk till styrelsens mailbox
Styrelsemöten:

 

Styrelsen träffas regelbundet varannan månad och därutöver vid behov. Ordinarie styrelsemöten hålls sista måndagen var annan månad utom sommar månaderna juni och juli. Mötena börjar klockan 18.30 i klubbhuset. Styrelsemötena är öppna för alla medlemmar.


Nästa styrelsemöte är planerat till  21 Februari 2022 kallande är ordförande Bertil Rung.