Styrelsen 2023/24

Styrelsen 2023/24Ordförande:  Bo Lind


Kassör:  Tony Aronsson


Sekreterare:  Lennart Lundh


Styrelseledarmot: Jonas Hallqvist


Styrelseledarmot: Magnus Lillvik


Suppleanter: Mats Almrot, Mikael Hedlund


Övriga förtroendeposter:


Hamnkapten:  Roland Olausson


Vise Hamnkapten: Bo Carlsson


Miljöansvarig:  Klas  Jacobson


Valberedning: Ronni Hanzén, Stefan Andersson

 

Revisorer: Göran Wennberg , Ingvar Johansson


IT: Claes Claesson

 


Arbetsgrupper:


Mast-och båt-kran: Leif Larsson / Bertil Rung


Traktor: Per Ola Siitari


Strömbildare: Johan Gester


Arbetsledare: Per Linde / Tomas Carlsson


Miljö: Klas Jacobsson


Fastigheter: Lars-Åke Källefjärd och Mattias Källefjärd


Klubbvärd: Joakim Skoglund


Mastskjul: Stefan Andersson


 
Länk till styrelsens mailbox
Styrelsemöten:

 

Styrelsen träffas regelbundet varannan månad och därutöver vid behov. Ordinarie styrelsemöten hålls sista Tisdag var annan månad utom sommar månaderna juni och juli. Mötena börjar klockan 18.30 i klubbhuset. Styrelsemötena är öppna för alla medlemmar.


Nästa styrelsemöte (Årsmöte) är planerat till 19 Mars 2024 kallande är ordförande Bo Lind.