Kranar

Ansvariga för våra 2 kranar är Leif Larsson / Bertil Rung

 
Lyftkranen skall inspekteras varje höst.
Ev. anmärkningar åtgärdas under vinterperioden.
Kranbom säkras med rep till mastkran.
Bromsenheten monteras av och förvaras i klubbhuset.
Drivkjedjan läggs i olja.
Kranen skall låsas med låsplatta.
Vid återmontering av drivkedjan skall ev justering göras av denna.
Kuggkrans samt drev skall smörjas med fett.
Kontrollera samtliga funktioner.
Kontrollera olja samt funktion på vinch på mastkran.
Kontrollera status på mastkranens vajer.