Hem
Det finns möjlighet att göra sin årliga insatts redan nu om man inte har möjlighet att närvara på höstens arbetsdag, mer info under senaste nytt.

Älvängen 9 september 2019


Vi har nu en ny genomfart för förbipasserande söder ut parallellt med järnvägsspåren mot Nol.

Tidigare var denna genomfart vid sidan om vår vägbom och denna är numera avstängd.

Vi hoppas att denna förändring skall bidra till att förenkla tillgängligheten till området söder om hamnen.Hej alla medlemmar och andra båtintresserade!

Vi har nu skapat en webb för ÄBK med målet att få en interaktiv mötesplats där vi kan dela erfarenheter

och sprida info samt tips om allt som hör båtlivet till.

Denna webb's innehåll skall hållas levande med hjälp av er medlemmar som skickar tips och uppslag till vår förslagslåda som ni hittar under våra medlemssidor eller klicka på brevlådan här bredvid för att komma direkt dit. Efter att vi behandlat ärendet i styrelsen så formaterar och publiceras detta på ett informativt sätt på vår webb.


Under menyn "MEDLEMMAR" måste man ha användarnamn/lösenord och där hittar ni information så som mötesprotokoll från styrelsemöten mm, som endast är avsett för medlemmar i Älvängens båtklubb.PS: Om ni har en smartphone så har jag skapat en mobil version av hemsidan så prova även denna.

Copyright © All Rights Reserved