Stömbildare

Ansvarig för strömbildare och Vatten stängs av på under vinterhalvåret är Johan Gester


 
Strömbildare och kablar installeras för vintern.
Kontroll av funktion på jordfelsbrytare där strömbildare är inkopplade.
Vatten till utomhusanlägning stängs av och slangar blåses ur med tryckluft.
 
Strömbildare tas upp och rengörs under våren.
Kontroll av anoder och kablar.
Efter åtgärdande av eventuella fel på strömbildare och kablar förvaras dessa i traktor skjul.