Förslagslåda

Här kan ni alla medlemmar lämna förslag på förbättringar/ förändringar som ni skulle vilja få till stånd på vår anläggning samt förslag på saker som ni vill skall publiceras på vår webb och som ni vill att vi skall behandla i styrelsen.