Traktor

Ansvarig för underhåll av traktor är Per-Ola Siitari

 
Traktorn skall årligen rundsmörjas.
Underhållsladdaren skall vara påslagen då traktorn ej används.
 
Oljenivå på växellådan kontrolleras innan sommarsäsongen börjar.
Oljenivå i motor och servostyrning kontroleras och fylls ev. på.
Olja och oljefilter samt bränslefilter skall bytas vart annat år.