Styrelsen Info

Här kommer vi att publicera sittande styrelsemedlemmar samt våra gällande stadgar och regler för Älvängens Båtklubb