Styrelsen 2019/20

Mejla Styrelsen: styrelsen@alvangensbatklubb.seStyrelsen 2019/20Ordförande:  Bertil Rung


Kassör:  Dan Nilsson


Sekreterare:  Tomas Hurtig


Styrelseledarmot:  Jerry Höglund


Styrelseledarmot: Bo Lind 


Styrelseledarmot:  Claes Claesson


Styrelseledarmot:  Anders Johansson


Suppleanter: Ingvar Johansson, Jan Eng


Övriga förtroendeposter:


Hamnkapten:  Roland Olausson


Vise Hamnkapten: Bo Carlsson


Miljöansvarig:  Klas  Jacobson


Valberedning: Ingvar Johansson, Stefan Andersson

 

Revisorer:  Klas Jacobson, Gustav Ullman

 

Revisorsuppleant: Lennart Lundh


Arbetsgrupper:


Mast-och båt-kran: Thomas Loman


Traktor: Per Ola Siitari


Strömbildare: Johan Gester


Arbetsledare: Per Linde / Tomas Carlsson


Miljö: Klas Jacobsson


Fastigheter: Lars-Åke Källefjärd och Mattias Källefjärd


Klubbvärd: Erik Johansson


Mastskjul: Stefan Andersson


 
Länk till styrelsens mailbox
Styrelsemöten:

 

Styrelsen träffas regelbundet varannan månad och därutöver vid behov. Ordinarie styrelsemöten hålls sista måndagen var annan månad utom sommar månaderna juni och juli. Mötena börjar klockan 18.30 i klubbhuset. Styrelsemötena är öppna för alla medlemmar.


Nästa möte är planerat till 7 Oktober 2019 Bertil Rung är sammankallande...

Copyright © All Rights Reserved