Styrelsen 2019/20

Mejla Styrelsen: styrelsen@alvangensbatklubb.se

 

 

Styrelsen 2019/20

 

 

Ordförande: Bertil Rung

 

Kassör: Dan Nilsson

 

Sekreterare: Tomas Hurtig

 

Styrelseledarmot: Jerry Höglund

 

Styrelseledarmot: Bo Lind

 

Styrelseledarmot: Claes Claesson

 

Styrelseledarmot: Anders Johansson

 

Suppleanter: Ingvar Johansson, Jan Eng

 

Övriga förtroendeposter:

 

Hamnkapten: Roland Olausson

 

Vise Hamnkapten: Bo Carlsson

 

Miljöansvarig: Klas Jacobson

 

Valberedning: Ingvar Johansson, Stefan Andersson

Revisorer: Klas Jacobson, Gustav Ullman

Revisorsuppleant: Lennart Lundh

 

Arbetsgrupper:

 

Mast-och båt-kran: Thomas Loman

 

Traktor: Per Ola Siitari

 

Strömbildare: Johan Gester

 

Arbetsledare: Per Linde / Tomas Carlsson

 

Miljö: Klas Jacobsson

 

Fastigheter: Lars-Åke Källefjärd och Mattias Källefjärd

 

Klubbvärd: Erik Johansson

 

Mastskjul: Stefan Andersson

 

 

 

 

Länk till styrelsens mailbox

 

 

 

Styrelsemöten:

Styrelsen träffas regelbundet varannan månad och därutöver vid behov. Ordinarie styrelsemöten hålls sista måndagen var annan månad utom sommar månaderna juni och juli. Mötena börjar klockan 18.30 i klubbhuset. Styrelsemötena är öppna för alla medlemmar.

 

Nästa möte är planerat till 13 Maj 2019 Bertil Rung är sammankallande...

Copyright © All Rights Reserved