Styrelsen 2017/18

Mejla Styrelsen: styrelsen@alvangensbatklubb.se

 

 

Styrelsen 2017/18

 

 

Ordförande: Bertil Rung

 

Kassör: Dan Nilsson

 

Sekreterare: Thomas Hurtig

 

Styrelseledarmot: Jerry Höglund

 

Styrelseledarmot: Jan Eng

 

Styrelseledarmot: Claes Claesson

 

Styrelseledarmot: Anders Johansson

 

Suppleanter: Ingvar Johansson, Erik Johansen, Fredrik Berggren

 

Övriga förtroendeposter:

 

Hamnkapten: Roland Olausson

 

Vise Hamnkapten: Erik Johansen

 

Miljöansvarig: Klas Jacobsson

 

Valberedning: Ingvar Johansson, Stefan Andersson

Revisorer: Klas Jacobson, Gustav Ullman

Revisorsuppleant: Lennart Lund

 

Arbetsgrupper:

 

Mast-och båt-kran: Kent Karlsson och Jonas Ekholm

 

Traktor:Vakant

 

Strömbildare:Erik Johansen

 

Arbetsledare:Vakant

 

Miljö:Klas Jacobsson

 

Fastigheter:Lars-Åke Källefjärd och Mattias Källefjärd

 

Klubbvärd:Erik Johansson

 

Mastskjul:Stefan Andersson

 

 

 

 

Länk till styrelsens mailbox

 

 

 

Styrelsemöten:

Styrelsen träffas regelbundet varannan månad och därutöver vid behov. Ordinarie styrelsemöten hålls sista måndagen var annan månad utom sommar månaderna juni och juli. Mötena börjar klockan 18.30 i klubbhuset. Styrelsemötena är öppna för alla medlemmar.

 

Nästa möte är planerat till 19 Januari 2018 Bertil Rung är sammankallande...

Copyright © All Rights Reserved