Klubbens Historia

Hamnen 2013


Hamnen på 70'talet
Vi är en ideelförening med ca 110 medlemmar och ett sjuttiotal båtar.


Hamnen


Hamnen ligger i södra delen av Älvängen. Hamnens vattendjup är mellan 1,5m till 2,3m vid normalt vattenstånd. På bryggorna finns vatten och el. Hamnen används mest av klubbens medlemmar i samband med sjösättning och upptagning av våra båtar. Under sommaren smyger en och annan älvfarare in för övernattning på sin väg mellan Göteborg och Trollhättan.


Kranen


I hamnen finns en kran för att lyfta våra båtar med samt en mastkran. Lyftkranen lyfter upp till 8 ton och vi klarar båtar med en bredd av max 4,0 m.

Copyright © All Rights Reserved